تبیین مدل های سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 999 نفر
مدرس دوره سمیرا نجارزاده آرانی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده تبیین مدل های سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی- (27 مرداد)(ساعت 10 الی 12)
120 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) تبیین مدل های سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی
0 دقیقه
مدرسان