برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
16,000 تومان
نوع دوره مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 1581 نفر
مدرس دوره فرهاد رجبی
 
16,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما
برای دریافت گواهینامه دوره، لازم است حداقل 90% از محتوای همه فیلم های آموزشی را مشاهده کنید
با توجه به اینکه تجمیع داده ها و محاسبه درصد مشاهده فیلم ها ممکن است به طول انجامد لطفا 24 ساعت پس از مشاهده ی همه جلسات آموزشی جهت دریافت گواهینامه اقدام نمایید.

 
ساختار‌
اجزای استراتژی
21 دقیقه
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
17 دقیقه
برنامه ریزی استراتژیک (تدوین استراتژی)
24 دقیقه
مرحله شروع (تعیین چشم انداز و مأموریت)
17 دقیقه
بررسی عوامل داخلی و خارجی
37 دقیقه
اجرای استراتژی
13 دقیقه
درسنامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
0 دقیقه
نظرسنجی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.00 از 5 / 22 رای