برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
16,000 تومان 12,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 353 نفر
مدرس دوره فرهاد رجبی
 
16,000 تومان 12,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون شاحتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
0 دقیقه
اجزای استراتژی
21 دقیقه
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
17 دقیقه
برنامه ریزی استراتژیک (تدوین استراتژی)
24 دقیقه
مرحله شروع (تعیین چشم انداز و مأموریت)
17 دقیقه
بررسی عوامل داخلی و خارجی
37 دقیقه
اجرای استراتژی
13 دقیقه
درسنامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
0 دقیقه
آزمون برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
12,000 تومان
نظرسنجی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
مدرسان