بهداشت عمومی درمحیط کار

بهداشت عمومی درمحیط کار
92,000 تومان
نوع دوره شغلی (مشاغل عمومی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 23 نفر
 
92,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده بهداشت عمومی در محیط کار - (26 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
240 دقیقه
پخش زنده بهداشت عمومی در محیط کار - (28 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
240 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بهداشت عمومی درمحیط کار
0 دقیقه
مدرسان
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.