بهداشت عمومی درمحیط کار

نوع دوره شغلی (مشاغل عمومی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 18 نفر
مدرس دوره محمدحسین وزیری
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده بهداشت عمومی در محیط کار - (26 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
270 دقیقه
پخش زنده بهداشت عمومی در محیط کار - (28 مرداد)(ساعت 9 الی 13)
240 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بهداشت عمومی درمحیط کار
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان