خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

نوع دوره مدیران (سطح میانی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 132 نفر
مدرس دوره کاوه تیمورنژاد
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده خلاقیت و نوآوری سازمانی - (2 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
پخش زنده خلاقیت و نوآوری سازمانی - (4 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان