آینده پژوهی

نوع دوره مدیران (سطح ارشد)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 73 نفر
مدرس دوره محمدعلی برزنونی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده آینده پژوهی - (11 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
پخش زنده آینده پژوهی - (12 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
180 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) آینده پژوهی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان