بهره وری نیروی انسانی

نوع دوره مدیران (سطح میانی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 116 نفر
مدرس دوره محمد متقی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
 
ساختار‌
پخش زنده بهره وری نیروی انسانی - (16 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
240 دقیقه
پخش زنده بهره وری نیروی انسانی - (18 شهریور)(ساعت 9 الی 12)
200 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) بهره وری نیروی انسانی
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان