خلاقیت و نوآوری (فردی)

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 149 نفر
مدرس دوره فرهاد رجبی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده خلاقیت و نوآوری فردی - (6 مهر)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
پخش زنده خلاقیت و نوآوری فردی - (8 مهر)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) خلاقیت و نوآوری فردی
0 دقیقه
درسنامه خلاقیت و نوآوری (فردی)
0 دقیقه
مدرسان