نشست «آشنایی با سبک رهبری فرماندهان ایرانی»

تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 844 نفر
مدرس دوره علی اصغر پورعزت
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید