مقابله با بحران

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 182 نفر
مدرس دوره دکتر علیرضا علوی تبار
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
کلاس پخش زنده در تاریخ های مشخص شده برگزار شده است و بزودی لینک بازپخش در دسته بندی کافه آموزش جهت استفاده عموم قرار خواهد گرفت.
ساختار‌
پخش زنده مقابله با بحران - (15 تیر)(ساعت 9 الی 13)
120 دقیقه
پخش زنده مقابله با بحران - (16 تیر)(ساعت 9 الی 13)
300 دقیقه
حضور غیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مقابله با بحران
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان