مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 84 نفر
مدرس دوره جبار باباشاهی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
پخش زنده مدیریت استرس - (12 مرداد)(ساعت 10 الی 13)
180 دقیقه
پخش زنده مدیریت استرس - (13 مرداد)(ساعت 10 الی 13)
200 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)
0 دقیقه
حضور غیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان