آشنایی با مدل شایستگی دولت

آشنایی با مدل شایستگی دولت
12,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 1140 نفر
 
12,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
توجه : این دوره آموزشی بخشی از برنامه تربیت ارزیاب مصوب است ، لذا این دوره فاقد گواهینامه آموزشی می باشد.
ساختار‌
معرفی
1 دقیقه
تعاریف ، تاریخچه و معرفی شایستگی ها
16 دقیقه
انواع مدل های شایستگی
18 دقیقه
مراحل تدوین مدل های شایستگی
26 دقیقه
مدل های شایستگی های مدیریتی دولت
23 دقیقه
سخن پایانی
1 دقیقه
نظرسنجی آشنایی با مدل شایستگی دولت
0 دقیقه
مدرسان
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.