نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
16,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره مدیران (کلیه سطوح)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد فراگیر 1494 نفر
مدرس دوره محمدعلی برزنونی
 
16,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
معرفی
2 دقیقه
بخش اول - کالبدشکافی نظارت
19 دقیقه
بخش دوم - کالبد شکافی نظارت همگانی
13 دقیقه
بخش سوم - فلسفه نظارت همگانی
11 دقیقه
بخش چهارم - مبانی نظارت همگانی
12 دقیقه
بخش پنجم - شیوه های نظارت همگانی
11 دقیقه
بخش ششم - کالبد شکافی سرمایه اجتماعی
15 دقیقه
بخش هفتم- آفت های سرمایه اجتماعی
23 دقیقه
بخش هشتم - راهبردهای توسعه سرمایه اجتماعی و نظارت همگانی
24 دقیقه
درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
0 دقیقه
آزمون نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
16,000 تومان
نظرسنجی نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
مدرسان