فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
8,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان)
تعداد فصل ها 3 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 13403 نفر
اساتید دکتر علا الدین رفیع زاده،دکتر فیروز رازنهان،علی اکبر فرهنگی
 
8,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 • منابع دوره شامل محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و درسنامه های موجود  به عنوان مطالب کمک آموزشی جهت تسهیل در یادگیری ارائه شده اند.
  •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
  •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
  •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
  •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
 • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
بخش اول - مفهوم شناسی
3 دقیقه
بخش دوم - نقش فرهنگ سازمانی در رفتار و ارتباطات سازمانی
7 دقیقه
بخش سوم - عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی در محیط کار
11 دقیقه
بخش چهارم - نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
9 دقیقه
بخش پنجم - عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی
3 دقیقه
بخش ششم- پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی مطلوب و نامطلوب
12 دقیقه
بخش هفتم - فرهنگ سازمانی خاص در سازمان
5 دقیقه
بخش هشتم - آشنایی با برنامه ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی
10 دقیقه
محتوی کمک آموزشی فرهنگ سازمانی
92 دقیقه
نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
تبیین نظام نامه
0 دقیقه
مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دولت
0 دقیقه
واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
آزمون فرهنگ سازمانی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه فرهنگ سازمانی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
8,000 تومان
نظرسنجی فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
مدرسان