آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)

آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
8,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 15 جلسه
تعداد فراگیر 9193 نفر
مدرس دوره علی شیرخانی
 
8,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه و اپلیکیشن آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، فقط یک‌بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)
0 دقیقه
شخصیت شناسی امام
13 دقیقه
نوجوانی امام و در تحصیل در حوزه
12 دقیقه
شکل گیری شخصیت سیاسی امام
13 دقیقه
شروع نهضت امام خمینی
13 دقیقه
شخصیت شناسی امام بعد از انقلاب
13 دقیقه
وصیت نامه امام - بخش اول
11 دقیقه
وصیت نامه امام - بخش دوم
13 دقیقه
وصیت نامه امام - بخش سوم
13 دقیقه
وصیت نامه امام - بخش چهارم
13 دقیقه
وصیت نامه امام - بخش پنجم
13 دقیقه
درسنامه آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)
0 دقیقه
آزمون آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
8,000 تومان
نظرسنجی آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
مدرسان