کلاس زنده (live) تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

کلاس زنده (live) تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
138,000 تومان
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فراگیر 56 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
مدرس دوره دکتر رجبی
 
138,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت کنید و گواهینامه دریافت کنید.
جلسات دوره ‌
کلاس زنده (Live) تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (تاریخ برگزاری 99/02/27) (9 الی 12)
180 دقیقه
کلاس زنده (Live) تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (تاریخ برگزاری 99/02/29) (9 الی 12)
180 دقیقه
وبینار تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (تاریخ برگزاری 99/03/07) (9 الی 12)
180 دقیقه
وبینار تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (تاریخ برگزاری 99/03/10) (9 الی 12)
0 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات