شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


علیرضا احمدی صفحه مدرس

علیرضا احمدی
نام و نام خانوادگی : علیرضا احمدی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی محل تحصیل: دانشگاه تهران
الهام کریمی اصل صفحه مدرس

الهام کریمی اصل
نام و نام خانوادگی : الهام کریمی اصل آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : _مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات محل تحصیل: -دانشگاه علامه طباطبایی
جبار باباشاهی صفحه مدرس

جبار باباشاهی
نام و نام خانوادگی : جبار باباشاهی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت منابع انسانی محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس
اشکان یوسفی صفحه مدرس

اشکان یوسفی
نام و نام خانوادگی : اشکان یوسفی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی(استراتژیک) محل تحصیل: دانشگاه پیام نور
کمیل رودی صفحه مدرس

کمیل رودی
نام و نام خانوادگی : کمیل رودی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
مجید مختاریان پور صفحه مدرس

مجید مختاریان پور
نام و نام خانوادگی : مجید مختاریان پور آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی(تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر استرکی صفحه مدرس

اکبر استرکی
نام و نام خانوادگی : اکبر استرکی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : علوم ارتباطات محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفي شاه بوداغيان صفحه مدرس

مصطفي شاه بوداغيان
نام و نام خانوادگی : مصطفي شاه بوداغيان آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : کارآفرینی محل تحصیل: دانشگاه تهران
الهه عزیزی صفحه مدرس

الهه عزیزی
نام و نام خانوادگی : الهه عزیزی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
کبری موحدی منصور صفحه مدرس

کبری موحدی منصور
نام و نام خانوادگی : کبری موحدی منصور آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی