شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پروانه نهروانیان صفحه مدرس

پروانه نهروانیان
نام و نام خانوادگی : پروانه نهروانیان آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (خوزستان)
مرضیه حدپور سراج صفحه مدرس

مرضیه حدپور سراج
نام و نام خانوادگی : مرضیه حدپور سراج آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی– منابع انسانی محل تحصیل: دانشگاه تهران
احسان مقدم صفحه مدرس

احسان مقدم
نام و نام خانوادگی : احسان مقدم آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی_ محل تحصیل: -دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی صانعی صفحه مدرس

مهدی صانعی
نام و نام خانوادگی : مهدی صانعی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: -
فرهاد رجبی صفحه مدرس

فرهاد رجبی
نام و نام خانوادگی : فرهاد رجبی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
مجید سعیدی مقدم صفحه مدرس

مجید سعیدی مقدم
نام و نام خانوادگی : مجید سعیدی مقدم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : -مدیریت دولتی محل تحصیل: -موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سیدرضا نیری صفحه مدرس

سیدرضا نیری
نام و نام خانوادگی : سیدرضا نیری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : حقوق مالی - اقتصادی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
عقیل تقی زاده صفحه مدرس

عقیل تقی زاده
نام و نام خانوادگی : عقیل تقی زاده آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر علیرضا علوی تبار صفحه مدرس

دکتر علیرضا علوی تبار
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا علوی تبار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
کوروش اسماعیلی صفحه مدرس

کوروش اسماعیلی
نام و نام خانوادگی : کوروش اسماعیلی آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی