شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


محمد مهدی اشرفیان رهقی صفحه مدرس

محمد مهدی اشرفیان رهقی
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی اشرفیان رهقی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : -مدیریت اجرایی محل تحصیل: موسسه آموزش عالی فارابی
سعید جلوداریان صفحه مدرس

سعید جلوداریان
نام و نام خانوادگی : سعید جلوداریان آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
حسین رضازاده صفحه مدرس

حسین رضازاده
نام و نام خانوادگی : حسین رضازاده آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: دانشگاه تهران
علی اصغر امیری صفحه مدرس

علی اصغر امیری
نام و نام خانوادگی : علی اصغر امیری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت منابع انسانی(مدیریت استراتژیک) محل تحصیل: دانشگاه تهران
محسن علی کاظم صفحه مدرس

محسن علی کاظم
نام و نام خانوادگی : محسن علی کاظم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت دولتی(تحول) محل تحصیل: دانشگاه تهران
فضل الله طالبی صفحه مدرس

فضل الله طالبی
نام و نام خانوادگی : فضل الله طالبی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی-گرایش رفتار سازمانی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فاطمه اسکندر صفحه مدرس

فاطمه اسکندر
نام و نام خانوادگی : فاطمه اسکندر آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مهندسی برق(الکترونیک) محل تحصیل: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
نسترن افشم صفحه مدرس

نسترن افشم
نام و نام خانوادگی : نسترن افشم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : دانشگاه تهران محل تحصیل: کارآفرینی(فناوری)
مسعود پاک نیت راد صفحه مدرس

مسعود پاک نیت راد
نام و نام خانوادگی : مسعود پاک نیت راد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : دانشگاه علامه طباطبایی محل تحصیل: برنامه ریزی رفاه اجتماعی
پروانه نهروانیان صفحه مدرس

پروانه نهروانیان
نام و نام خانوادگی : پروانه نهروانیان آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (خوزستان)