شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سیده هدی شمسی صفحه مدرس

سیده هدی شمسی
نام و نام خانوادگی : سیده هدی شمسی آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: دانشگاه تهران
احمد ذاقلی صفحه مدرس

احمد ذاقلی
نام و نام خانوادگی : احمد ذاقلی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا احمدی پور صفحه مدرس

زهرا احمدی پور
نام و نام خانوادگی : زهرا احمدی پور آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : جغرافیای سیاسی محل تحصیل: تربیت مدرس
رامسیس افتخاری مقدم صفحه مدرس

رامسیس افتخاری مقدم
نام و نام خانوادگی : رامسیس افتخاری مقدم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کبری موحدی منصور صفحه مدرس

کبری موحدی منصور
نام و نام خانوادگی : کبری موحدی منصور آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی رفتاری صفحه مدرس

مهدی رفتاری
نام و نام خانوادگی : مهدی رفتاری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
رضا نوری صفحه مدرس

رضا نوری
نام و نام خانوادگی : رضا نوری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت دولتی(تشکیلات و روش ها) محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
ناهید شفیعی صفحه مدرس

ناهید شفیعی
نام و نام خانوادگی : ناهید شفیعی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز
سیامک رضا مهجور صفحه مدرس

سیامک رضا مهجور
نام و نام خانوادگی : سیامک رضا مهجور آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : طراحی نظام های آموزشی محل تحصیل: دانشگاه فلوریدا - ایالات متحده امریکا
الهه لشگری صفحه مدرس

الهه لشگری
نام و نام خانوادگی : الهه لشگری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی