شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فاطمه اسکندر


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/ed/82/ed82eb761e02bdfc803b2574fac82d87/ed82eb761e02bdfc803b2574fac82d87_avatar.jpg?v=1652169446
نام و نام خانوادگی : فاطمه اسکندر آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مهندسی برق(الکترونیک) محل تحصیل: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دوره‌های فاطمه اسکندر