حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی
محل تحصیل: -
- تدریس دربنیاد بین المللی نهج البلاغه
- مشاورمجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
- عضو گروه اخلاق وتربیت مجتمع عالی فقه ومعارف اسلامی
- عضو هیئت مدیره انجمن تعلیم وتربیت اسلامی
- محقق وهمکار مرکز مطالعات تربیت اسلامی وابسته به آموزش وپرورش   
- بازرس انجمن تعلیم وتربیت اسلامی حوزه علمیه                                                                 

دور‌‌ه‌های حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی