شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/d9/d8/d9d894b0f4b1979b6de0cfcdc674dc4b/d9d894b0f4b1979b6de0cfcdc674dc4b_avatar.jpg?v=1594272483
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی محل تحصیل: -
- تدریس دربنیاد بین المللی نهج البلاغه
- مشاورمجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)
- عضو گروه اخلاق وتربیت مجتمع عالی فقه ومعارف اسلامی
- عضو هیئت مدیره انجمن تعلیم وتربیت اسلامی
- محقق وهمکار مرکز مطالعات تربیت اسلامی وابسته به آموزش وپرورش   
- بازرس انجمن تعلیم وتربیت اسلامی حوزه علمیه                                                                 
دوره‌های حجت الاسلام دکتر اصغر اخوی