شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر علیرضا علوی تبار


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/cf/06/cf0637d60e02de614c04d4159a402a05/cf0637d60e02de614c04d4159a402a05_avatar.jpg?v=1594024600
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا علوی تبار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های دکتر علیرضا علوی تبار