شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/fa/5f/fa5fc458a1c1b8961198d51fb2dd1a89/fa5fc458a1c1b8961198d51fb2dd1a89_avatar.jpg?v=1592214872
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های حجت الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی