شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


علی شیرخانی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/79/71/79715027d262ebbca5da2e6044642513/79715027d262ebbca5da2e6044642513_avatar.jpg?v=1590819617
نام و نام خانوادگی : علی شیرخانی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های علی شیرخانی