شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


رضا نوری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/e9/24/e92452beebb98476abfd648774c09edb/e92452beebb98476abfd648774c09edb_avatar.jpg?v=1639809285
نام و نام خانوادگی : رضا نوری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت دولتی(تشکیلات و روش ها) محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
سرپرست هیات حسابرسی
دوره‌های رضا نوری