شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر سیدمهدی الوانی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/fe/70/fe70ad38bf40587127b18a6265705c32/fe70ad38bf40587127b18a6265705c32_avatar.jpg?v=1587790095
نام و نام خانوادگی : دکتر سیدمهدی الوانی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
استاد تمام گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های دکتر سیدمهدی الوانی