شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حجت الاسلام حسن بوسلیکی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/22/9d/229d6be0672fd05173117b9a4efd9a12/229d6be0672fd05173117b9a4efd9a12_avatar.jpg?v=1587405731
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام حسن بوسلیکی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : دکترای مدرسی معارف (گرایش اخلاق اسلامی) محل تحصیل: دانشگاه معارف
سوابق اجرایی: 
- عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت (از 91 تا 96)
- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از 96 تا کنون)
-  دبیر میز «اخلاق» در قطب‌های علمی-فرهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم (از 1395 تا کنون)
- داوری مقالات نشریات: اخلاق وحیانی، اخلاق‌پژوهشی، پژوهشنامه اخلاق و اخلاق (اصفهان) و ....
دوره‌های حجت الاسلام حسن بوسلیکی