حجت الاسلام حسن بوسلیکی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام حسن بوسلیکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دکترای مدرسی معارف (گرایش اخلاق اسلامی)
سوابق اجرایی: 
- عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت (از 91 تا 96)
- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از 96 تا کنون)
-  دبیر میز «اخلاق» در قطب‌های علمی-فرهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم (از 1395 تا کنون)
- داوری مقالات نشریات: اخلاق وحیانی، اخلاق‌پژوهشی، پژوهشنامه اخلاق و اخلاق (اصفهان) و ....

دور‌‌ه‌های حجت الاسلام حسن بوسلیکی