شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حجت الاسلام سیدحسین وزیری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/59/1c/591c1144ae3de5c94793206d98b0e1dd/591c1144ae3de5c94793206d98b0e1dd_avatar.jpg?v=1586694627
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام سیدحسین وزیری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های حجت الاسلام سیدحسین وزیری