شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


میلاد گودرزی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/e2/e7/e2e75db829751b7e576d058bf00a417e/e2e75db829751b7e576d058bf00a417e_avatar.jpg?v=1683970301
نام و نام خانوادگی : میلاد گودرزی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی