شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


دکتر پریسا علیزاده


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/90/74/9074f2408f79470db8b93a137f2a3cf8/9074f2408f79470db8b93a137f2a3cf8_avatar.jpg?v=1654587182
نام و نام خانوادگی : دکتر پریسا علیزاده آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های دکتر پریسا علیزاده