شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


محمد علی نعمتی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : محمد علی نعمتی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
دوره‌های محمد علی نعمتی