شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


احسان مقدم


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : احسان مقدم آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی_ محل تحصیل: -دانشگاه آزاد اسلامی
دوره‌های احسان مقدم