شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر محمدصادق ضيائی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/ca/d6/cad6948dff7c78cb6efc65e3ace5cc22/cad6948dff7c78cb6efc65e3ace5cc22_avatar.jpg?v=1639894659
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدصادق ضيائی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های دکتر محمدصادق ضيائی