شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


شادی روحانی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : شادی روحانی آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : مدیریت آموزش عالی محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های شادی روحانی