شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


احمد علی یزدان پناه


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : احمد علی یزدان پناه آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : _ محل تحصیل: -
دوره‌های احمد علی یزدان پناه