شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


اشکان یوسفی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : اشکان یوسفی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : دانشگاه پیام نور محل تحصیل: مدیریت اجرایی(استراتژیک)
دوره‌های اشکان یوسفی