شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


علیرضا کوشکی جهرمی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/8c/38/8c3859a87903441a7d2e0e739783c54b/8c3859a87903441a7d2e0e739783c54b_avatar.jpg?v=1636350202
نام و نام خانوادگی : علیرضا کوشکی جهرمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های علیرضا کوشکی جهرمی