شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حجت الاسلام علی اکبر زهره کاشانی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/31/fb/31fb087667d933bcba7d7bb24e1ea0f1/31fb087667d933bcba7d7bb24e1ea0f1_avatar.jpg?v=1613395956
نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام علی اکبر زهره کاشانی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های حجت الاسلام علی اکبر زهره کاشانی