شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


الهه لشگری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : الهه لشگری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
دوره‌های الهه لشگری