شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نسترن افشم


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : نسترن افشم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : دانشگاه تهران محل تحصیل: کارآفرینی(فناوری)
دوره‌های نسترن افشم