شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سعید جلوداریان


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : سعید جلوداریان آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های سعید جلوداریان