شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مهدی رفتاری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/12/87/128797894f413543bbd5d6b913d76604/128797894f413543bbd5d6b913d76604_avatar.jpg?v=1612774199
نام و نام خانوادگی : مهدی رفتاری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
دوره‌های مهدی رفتاری