شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کبری موحدی منصور


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/68/36/683639df9b1b90b3fc32f99b0dd65f18/683639df9b1b90b3fc32f99b0dd65f18_avatar.jpg?v=1651306663
نام و نام خانوادگی : کبری موحدی منصور آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های کبری موحدی منصور