شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سیدرضا نیری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/8e/49/8e496c0c7ccda5b9d6acbd0540bf2038/8e496c0c7ccda5b9d6acbd0540bf2038_avatar.jpg?v=1603197738
نام و نام خانوادگی : سیدرضا نیری آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : حقوق مالی - اقتصادی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
دوره‌های سیدرضا نیری