شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کبری موحدی منصور


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/7b/75/7b752a412275ea9a7e77d373df65c9d8/7b752a412275ea9a7e77d373df65c9d8_avatar.jpg?v=1651306771
نام و نام خانوادگی : کبری موحدی منصور آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : سنجش و اندازه گیری محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی
دوره‌های کبری موحدی منصور