شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت

پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
نوع دوره
کلیه مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
8 نفر
بسته است

راهنما


دوره های حضوری در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد فراگیران تشکیل خواهد شد.
 دوره آموزشی فوق از مجموعه دوره‌های حینِ انتصاب کارکنان و مدیران است.
- حضور افراد در دوره به صورت فردی منوط به تایید مدیریت منابع انسانی سازمان مربوطه است.
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

 

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای