شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماس


جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
نوع دوره
کلیه مدیران
تعداد فصل ها
2 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
13 نفر
بسته است

راهنما

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای