شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
نوع دوره
کلیه مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
68 نفر
مدرس دوره
سید مستجاد حسینی مطلق
بسته است

راهنما

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
پخش زنده نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی -(3مرداد 1401)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
پخش زنده نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی -(5مرداد 1401)(ساعت 9 الی 13)
255 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای