شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


اصول و فنون مذاكره بین‌المللی

اصول و فنون مذاكره بین‌المللی
نوع دوره
مدیران(سیاسی)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
16 نفر
مدرس دوره
مهدی رفتاری
بسته است

راهنما

دوره های آموزشی مدیران سیاسی ویژه  ثبت نام سمت های مدیریتی موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری و همترازان آنان است  
- مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛ لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد.
- صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در 75 درصد از زمان تعریف شده دوره است.
- پس از تایید حضور فراگیر در کلاس و انجام اقدامات لازم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

ساختار

طرح درس
0 دقیقه
اصول و فنون مذاكره بین‌المللی- (25تیر 1401)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
اصول و فنون مذاكره بین‌المللی- (26تیر 1401)(ساعت 9 الی 12)
195 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای