شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مهندسی فرایندها

مهندسی فرایندها
نوع دوره
توسعه شایستگی عمومی مدیران
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
18 نفر
مدرس دوره
محسن اکبرپور شیرازی
بسته است

راهنما

تذکرات مهم
•    دوره های توسعه شایستگی ویژه افرادی است که در کانون ارزیابی  مورد ارزیابی قرار گرفته و مستعد توسعه شناسایی شده‌اند. (امتیاز50-59 را کسب کرده‌اند.)
علاقمندان می توانند به صورت فراگیر آزاد (در صورت تمایل)، در این دوره شرکت کنند.
•    برای دریافت گواهی دوره؛ حضور فعال در بیش از 80 درصد از زمان دوره و نیز ارسال پاسخ مربوط به تمرین دوره الزامی است. 
•    مبنای سنجش و ارزشیابی، حضور و مشارکت فعال فراگیر در فرآیند برگزاری کلاس و ارسال پاسخ تمرین است. لازم به ذکر است در پایان دوره، آزمونی به عمل نخواهد آمد.
•    صدور گواهی تأیید سپری کردن دوره، منوط به ارسال پاسخ تمرین دوره و بررسی و تأیید آن است. پس از تأیید پاسخ ارسالی و نیز تأیید حضور فراگیر در کلاس (یعنی حضور در 80 درصد زمان تعریف شدۀ کلاس)، به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

•    تذکر: مهلت ارسال پاسخ تمرین، تا یک هفته پس از پایان دوره است.

لینک‌های زیر به شما در پاسخ به سؤالات احتمالی کمک خواهد کرد:
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/course/8611

چنانچه پاسخ شما در لینک‌های راهنما نبود، با شماره تلفن های 42501832 – 42501834 تماس بگیرید.

ساختار

مهندسی فرایندها-(16شهریور 1401)(ساعت8:30 الی12:30)
250 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) مهندسی فرایندها
0 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
مهندسی فرایندها-(19شهریور 1401)(ساعت8:30 الی12:30)
260 دقیقه
دریافت گواهینامه (پس از تایید حضور و تکمیل نظرسنجی دوره، گواهینامه قابل دانلود است.)
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
فایل 1
0 دقیقه
فایل 2
0 دقیقه
فایل 3
0 دقیقه
نتایج ارزشیابی
0 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای